Language: Nederlands

Stalling

Hebt U geen plek om U Radical droog en warm te stallen, wij bieden U de mogelijkheid om Uw auto veilig weg te zetten in onze opslag.

Meestal zorgen we na het laatste gebruik dat de auto eerst weer 200% in order gemaakt wordt zodat, indien we hem voor U weer uit de stalling halen er na een snelle check weer gereden kan worden.

Indien gewenst verzorgen we ook het vervoer voor U. We bezitten zelf hiervoor over dicht discreet, vellig verzekerd vervoer. 

Brian James Trailers Race Transporter 6 376 2050 P341 1642 Image

Wij gebruiken cookies.