Language: Nederlands

Privacyverklaring

Radical Benelux, gevestigd aan de Nijverheidsweg 2c te Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Radical Benelux B.V.
Nijverheidsweg 2c
6851 EJ Huissen
06 53 16 75 79
https://www.radicalbenelux.com

De heer A. van der Wouw is aanspreekbaar voor de gegevensverwerking van Radical Benelux B.V..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Radical Benelux verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden niet via de website verwerkt, maar alleen van het kantoor.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die het kantoor verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • BSN nummer
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Via de website worden alleen gegevens verwerkt ten behoeve van het klanttevredenheidsonderzoek, waarvoor u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer kunt achterlaten. Dit zijn dus de enige gegevens die via de website worden verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het kantoor kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het kantoor raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat het kantoor zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@radicalbenelux.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Radical Benelux verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Radical Benelux neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Radical Benelux gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows, Word, Outlook en een webbrowser. Voor het opslaan van uw gegevens worden geen andere programma’s gebruikt. 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Radical Benelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bedrijf hanteert een 5-jaars bewaartermijn voor fysieke dossiers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Radical Benelux verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Radical Benelux gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Radical Benelux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover het kantoor beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@radicalbenelux.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het kantoor reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Radical Benelux wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Radical Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@radicalbenelux.com.

Update 1 februari 2020

Wij gebruiken cookies.